رویدادها

شروع دوره مهارت آموزی موسیقی

🔹شروع ثبت نام ترم بهمن دوره رسمی دیپلم موسیقی🔹 موسیقی را علمی بیاموزید و در این رشته ادامه تحصیل دهید. 🎼 در رشته‌های سازجهانی، ساز ایرانی، آواز جهانی و آواز ایرانی 🎼امکان ادامه تحصیل در مقاطع...

کلاس گروهی هنرجویان پیانو

کلاس گروهی پیانو مدرس آقای احمد عابدی 22مهر ساعت 12:00الی 14:30

شروع دوره رسمی دیپلم موسیقی

🔹شروع ثبت نام ترم پاییز دوره رسمی دیپلم موسیقی🔹 موسیقی را علمی بیاموزید و در این رشته ادامه تحصیل دهید. 🎼 در رشته‌های سازجهانی، ساز ایرانی، آواز جهانی و آواز ایرانی 🎼امکان ادامه تحصیل در مقاط...
نمایش همه رویدادها

گالری های موسسه

نمایش همه