دپارتمان موسیقی کلاسیک

در دپارتمان موسیقی کلاسیک سازهای، پیانو، گیتار و ویلن و ... را در کنار سلفژ و تئوری موسیقی می آموزید.