جستجوی دوره بر اساس :

فتوشاپ1

نام استاد : محمد امین حیدری

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 4760000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : فتوشاپ1

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون هنر

نام استاد : محمدعلی کریمی پور

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 4760000 ریال

تعداد جلسات : 1

ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون هنر

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور عمل ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 4760000 ریال

تعداد جلسات : 2

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور عمل ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور عمل ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 4760000 ریال

تعداد جلسات : 2

ظرفیت باقیمانده : 30

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور عمل ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور عمل ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 4760000 ریال

تعداد جلسات : 2

ظرفیت باقیمانده : 30

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور عمل ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور هنر

نام استاد : محمد امین حیدری

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 4760000 ریال

تعداد جلسات : 1

ظرفیت باقیمانده : -8

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور هنر

روز های تشکیل : 
   
خروج

آهنگسازی

نام استاد : نیما نکومند

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 6776000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آهنگسازی

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز

نام استاد : معین گل دان

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 6776000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز

نام استاد : پیمان مطلق

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 6776000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : امین الله یاری

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 6776000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : مهدی پیوست

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 6776000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : مهدی رجبی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 6776000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی