زبان نگار
1400/04/25 3:23 PM

شروع ثبت نام دپارتمان هنرهای تجسمی

🔹شروع ثبت نام کلاس های دپارتمان هنرهای تجسمی🔹
دوره آمادگی عملی طراحی ویژه کنکور هنر
طراحی و نقاشی، خوشنویسی، خلاقیت، عکاسی، سفالگری، مجسمه سازی، حجم سازی، طراحی عینی و ذهنی، طراحی دست آزاد و اسکیس، مبانی هنرهای تجسمی و رنگ شناسی و... 
در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی هنرهای تجسمی نواآفرین
با ما همراه باشید...