زبان نگار
1400/08/12 9:45 AM

دوره آغاز هنرمندی

شروع ثبت نام دوره آغاز هنرمندی
در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی و هنرهای تجسمی نواآفرین

مدرس: دکتر نادر طاهری
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های ۳۶۲۶۰۰۳۰ و ۰۹۳۶۴۴۰۱۶۱۹ تماس حاصل فرمایید.