زبان نگار
1400/09/25 2:21 PM

کارگاه نقاشی روز سفال

کارگاه نقاشی روز سفال 
یک ساعت کارگاه کودک 
در تاریخ دوشنبه 29 آذر ماه
درآموزشگاه و مرکز مهارت اموزی هنرهای تجسمی نواافرین 

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های ۳۶۲۶۰۰۳۰ و ۰۹۳۶۴۴۰۱۶۱۹ تماس حاصل فرمایید.