زبان نگار
1400/08/12 9:48 AM

نمایشگاه هنرمندان کوچک

نمایشگاه نقاشی و هنر هنرمکندان کوچک
در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی هنرهای تجسمی نواآفرین
زمان: 21 آبان ماه 1400 ساعت 10:30 الی 13:30
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های ۳۶۲۶۰۰۳۰ و ۰۹۳۶۴۴۰۱۶۱۹ تماس حاصل فرمایید.