زبان نگار
1403/03/07 11:24 AM

کارگاه سازشناسی رایگان

 

کارگاه سازشناسی رایگان
ویژه کودک و نوجوان
 
در این کارگاه سعی بر این است که کودک با انواع سازها در دنیای موسیقی آشنا شود. و با نواختن نوازندگان در این کارگاه، کودک از نزدیک صدا و حس هر کدام از سازها را درک و لمس می کند، و با توجه به علاقه و روحیات شخصی، ساز مورد نظر خود را انتخاب می کند.
 
شروع ثبت نام های کلاس های ساز تخصصی در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین
 
جهت هماهنگی با دفتر آموزشگاه در ارتباط باشید
.
کارگاه سازشناسی رایگان
ویژه کودک و نوجوان
 
در این کارگاه سعی بر این است که کودک با انواع سازها در دنیای موسیقی آشنا شود. و با نواختن نوازندگان در این کارگاه، کودک از نزدیک صدا و حس هر کدام از سازها را درک و لمس می کند، و با توجه به علاقه و روحیات شخصی، ساز مورد نظر خود را انتخاب می کند.
 
شروع ثبت نام های کلاس های ساز تخصصی در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین
 
جهت هماهنگی با دفتر آموزشگاه در ارتباط باشید
.