زبان نگار
1401/06/22 7:29 PM

دوره رسمی طراحی لباس

شروع ثبت نام دوره رسمی دیپلم هنرهای تجسمی
دستیاری طراحی و لباس(دوخت و ترمیم)
دستیاری تهیه لباس های نمایشی (دوخت با ترمیم و تزیینات)
🔹امکان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی
🔹دوره مهارت آموزی مهارت های تجسمی را زیر نظر اساتید کارشناس و کارشناس ارشد آموزش می بینید👨‍🎓👩‍🎓

🔹 42/5 واحد درسی عملی و نظری تخصصی

.

🔹️زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش