زبان نگار
1402/03/13 7:43 PM

اجرای زنده آنسامبل پرواز

اجرای زنده آنسامبل پرواز

عود: مهدی ناظمیان

سنتور ا: فرهنگ فرهمند

کمانچه: بابک شاکر

سنتور۲: آذین کشتکار
پنج شنبه ۱۱ خرداد ماه

ساعت ۱۹

مکان: موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر

لطفا جهت رزرو و ثبت نام با شماره های ۳۶۲۶۰۰۳۰ و ۰۹۳۶۴۴۰۱۶۱۹ تماس حاصل فرمایید.

با ما همراه باشید..