زبان نگار
1401/02/31 6:28 PM

شروع ثبت کلاس های زبان طراحی

شروع ثبت نام کلاس های زبان طراحی

ویژه دانشجویان 

در این دوره به شناخت و مهارت به کارگیری قابلیت های زبانی متفاوت طراحی دربیان های عینی،حسی و ذهنی پرداخته می شود

هنرجویان بایستی حتما با مبانی هنرهای تجسمی،طراحی مقدماتی و متوسط آشنا باشند 

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره های 36260030 و 09364401619 تماس حاصل فرمایید.