زبان نگار
1401/03/05 5:35 PM

کارگاه سفال و المر

آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی و هنرهای تجسمی نواآفرین برگزار می کنند:
به مناسبت روز جهانی المر کارگاه قصه و سفالگری المر 

تاریخ برگزاری : پنجشنبه ۵ خرداد ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر